Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

BÁO CÁO Về tình hình thực hiện KH SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015

  25/06/2015    Lượt xem : 3312

Năm 2014, nền kinh tế nước ta chịu nhiều áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép n