Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Điều lệ Công ty Vinateximex năm 2021

  05/07/2021

Điều lệ Công ty Vinateximex năm 2021 :

https://drive.google.com/file/d/1N5LNmC3pmmrw6MAsTGEEH58OyakNcARW/view?usp=sharing

Quy chế quản trị nội bộ :

https://drive.google.com/file/d/1JfwovmYiLKzjYXAm4TbkjlFX72iAk2TD/view?usp=sharing

Quy chế hoạt động của HĐQT :

https://drive.google.com/file/d/1UP2jJelacalT-F33fJ4HINskQbUfknmo/view?usp=sharing

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát :

https://drive.google.com/file/d/1i7a99m1vIL9MfB3brVl9roNoSzcbOYND/view?usp=sharing

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả