Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

  25/06/2015

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

Address: 20 Linh Nam - Hoang Mai - Ha Noi       

Phone: (84-4) 36335517                        Fax: (84-4) 38624620                             

Web: vinateximex.vn                    E-mail: vinateximex@vinateximex.vn     

 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi:   Quý vị Cổ đông Công ty CP sản xuất nhập khẩu dệt may

     Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với chi tiết cụ thể như sau:

•  Thời gian:  8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2015

•  Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP SX-XNK Dệt May, số 20 đường Lĩnh Nam -  Mai Động - Q. Hoàng Mai - Hà Nội.

•  Nội dung Đại hội:

1/ Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện năm 2014 và KH SXKD năm 2015

2/ Báo cáo tài chính năm 2014

3/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

4/ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

5/ Các vấn đề xin ý kiến Đại hội cổ đông:

         - Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015

         - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

    Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức điện thoại, gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 24/06/2015 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may

Số 20 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q.Hoàng Mai - Hà Nội.

Điện thoại: 04.36335517          Fax: 04.38624620

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
          - Thư mời họp
          - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
          - Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

      Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty: www.vinateximex.vn
     Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may năm 2015.

     Trân trọng.

Hà Nội, ngày11  tháng 06 năm 2015
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    
CHỦ TỊCH                    

 

                                                                                          Phan Việt Hảo

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả